Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime

Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita. S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou.

Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú vaše dáta chránené.

Ing. Igor Kubovčík - KVV ako Správca osobných údajov

Správcom vašich údajov je spoločnosť Ing. Igor Kubovčík - KVV so sídlom Na doline 23, 040 14 Košice, Slovenská Republika, IČO: 35423641.

Naše služby prevádzkujeme prostredníctvom webovej lokality www.kvvkosice.sk a prostredníctvom nej získavame a následne spracovávame vaše osobné údaje.

Prečo osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a poskytnutia služieb spoločnosťou Ing. Igor Kubovčík - KVV

Osobné údaje spracovávame tiež v okamihu prihlásenia sa na odborné konferencie, ktoré naša spoločnosť usporiadava.

V takomto prípade nám potvrdením udeľujete svoj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov na marketingový, obchodný alebo oba účely.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko, titul
 • adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • predmet a obsah pošty
 • fakturačné údaje (Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ)

 

Podľa toho, ako naše služby využívate, získame aj ďalšie údaje ako:

 • IP adresy
 • Súbory cookies
 • Prípadne iné online identifikátory

 

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?

Môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 • V okamihu, keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy.
 • V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
 • V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

 

Ako s Vami budeme komunikovať

V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia zmluvy), budeme komunikovať prostredníctvom:

 • e-mailu
 • telefónu
 • chatu
 • sociálnych sietí
 • prípadne ďalších aplikácií (napríklad Facebook Messenger a.i.)

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať

Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce a následne 10 rokov po jej skončení.

Osobné údaje tých, ktorí prejavili záujem o stiahnutie elektronických kníh, registrovali sa na nami organizovaný webinár, odber noviniek a.i. spracovávame po dobu udelenia súhlasu do doby jeho odvolania.

Súhlas môžete odvolať napísaním na náš e-mail: kubovcik.igor@atk.sk.

Ako osobné údaje zabezpečujeme

Vykonávame celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť vaše osobné údaje.

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách v Slovenskej a Českej republike. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.

Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

Na ochranu údajov pri ich zadávaní alebo zobrazovanie používame technológiu Secure Socket Layer (SSL). Citlivé dáta (čísla platobných kariet apod.) nie sú ukladané na naše servery.

 

Kto má k vašim osobným údajom prístup

K vašim osobným údajom máme prístup my, ako Správca osobných údajov.

Informácie o Spracovateľoch

K vašim osobným údajom majú prístup aj nami vybraní Spracovatelia, najmä poskytovatelia serverov a mailových a ekonomických služieb.

Sú to len také subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných právnych predpisov.

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.

Pošlite nám e-mail na kubovcik.igor@atk.sk s tým, že svoj súhlas odvolávate.

Týmto vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenos svojich osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Ing. Igor Kubvčík - KVV
Na doline 23, Košice 040 14
IČO: 35423641