KONFERENCIE

ARCHÍV REALIZOVANÝCH KONFERENCIÍ:

ROČNÍK 2023

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 12.–13. apríla 2023
PROGRAM KONFERENCIE

KONGRES 2023

V. KONGRES SLOVENSKEJ STOMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
v dňoch 
PROGRAM KONGRESU

ROČNÍK 2022

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 6.–7. apríla 2022
PROGRAM KONFERENCIE

KONGRES 2022

IV. KONGRES SLOVENSKEJ STOMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
v dňoch 18. - 19. novembra 2022
PROGRAM KONGRESU

ROČNÍK 2021

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 8. - 9. 2021
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2020

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 15.–16. apríla 2020 - ZRUŠENÉ
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2019

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 10.–11. apríla 2019
PROGRAM KONFERENCIE

KONGRES 2019

III. KONGRES SLOVENSKEJ STOMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
v dňoch 15. - 16. novembra 2019
PROGRAM KONGRESU

ROČNÍK 2018

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 11.–12. apríla 2018
PROGRAM KONFERENCIE

KONGRES 2018

II. KONGRES SLOVENSKEJ STOMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
v dňoch 16. - 17. novembra 2018
PROGRAM KONGRESU

KONGRES 2018

II. KONGRES SLOVENSKEJ STOMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
v dňoch 16. - 17. novembra 2018
PROGRAM KONGRESU

ROČNÍK 2017

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 5.–6. apríla 2017
PROGRAM KONFERENCIE

KONGRES 2017

I. KONGRES SLOVENSKEJ STOMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
v dňoch 17. - 18. novembra 2017
PROGRAM KONGRESU

KONGRES 2017

I. KONGRES SLOVENSKEJ STOMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
v dňoch 17. - 18. novembra 2017
ZBORNÍK - ABSTRAKTY

ROČNÍK 2016

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 6.–7. apríla 2016
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2015

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 15.–16. apríla 2015
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2014

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 9.–10. apríla 2014
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2013

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 17.–18. apríla 2013
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2012

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 11.–12. apríla 2012
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2011

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 6. –7. apríla 2011
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2011

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 6. –7. apríla 2011
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2010

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 7. –9. apríla 2010
PROGRAM KONFERENCIE

SYMPÓZIUM 2010

Medzinárodné stomatologické sympózium spojené s výstavou
v dňoch 11. –12. novrembra 2010
PROGRAM SYMPÓZIA

ROČNÍK 2009

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 1. –3. apríla 2009
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2008

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 2. –4. apríla 2008
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2007

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 11.–13. apríla 2007
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2006

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 5. –7. apríla 2006
PROGRAM KONFERENCIE

SYMPÓZIUM 2006

Medzinárodné stomatologické sympózium spojené s výstavou
v dňoch 10. –11. novembra 2006
PROGRAM SYMPÓZIA

ROČNÍK 2005

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 6. –8. apríla 2005
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2004

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 31. marca –2. apríla 2004
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2003

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 20.–22. marca 2003
PROGRAM KONFERENCIE

ROČNÍK 2002

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu
v dňoch 15.–16. marca 2002
PROGRAM KONFERENCIE