PRIPRAVUJEME NASLEDUJÚCE AKCIE:

XXI. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE

Stomatologické podujatie 
konané súčasne s výstavou

 6. – 7. apríla 2022

PROGRAM (čoskoro)ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA (čoskoro)

IV. KONGRES SLOVENSKEJ STOMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Vážený pán doktor(ka),

z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie na Slovensku rušíme 
„ IV. KONGRES SStS - Jasná“ v pôvodnom termíne od 19. – 20. novembra 2021 a presúvame ho na neskorší termín.
PROGRAMELEKTORNICKÁ PRIHLÁŠKA - 

LEKÁRI A SESTRY
Vitajte na stránke KVK Košice. 
Na tejto stránke sa môžete prihlásiť na organizované semináre, výstavy, kongresy a sympózia.

S pozdravom a úctou Ing. Igor Kubovčík - KVV a Ing. Diana Kubovčíková - KVK


Ing. Igor Kubovčík 
- KVV

Ing. Diana Kubovčíková 
- KVK

Už od roku 2002 sme tu pre Vás:

Na trhu sme tu pre Vás už

18 
rokov

Stomatologických dní sme zrealizovali 

19 ročníkov

Registrovaných viac ako

600 lekárov

Registrovaných viac ako

200 sestier

REALIZOVANÉ AKCIE

FOTOGALÉRIA