ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

XXIII. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE KONANÉ SÚČASNE S VÝSTAVOU
v dňoch 3.4 - 4.4.2024 
UPJŠ LF v Košiciach,Trieda SNP č.1

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE- LEKÁRI

I. BLOK - 3.4.2024, streda: 9:00 - 10:30 hod.

II. BLOK - 3.4.2024, streda: 11:00 - 13:00 hod.

III. BLOK - 3.4.2024, streda: 13:30 - 15:15 hod.

IV. BLOK - 3.4.2024, streda: 15:30 - 18:00 hod.

V. BLOK - 4.4.2024, štvrtok: 9:00 - 11:10 hod.

VI. BLOK - 4.4.2024, štvrtok: 11:30 -13:30 hod.


* Účastnícky poplatok sme uhradili prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni
IBAN: SK70 0900 0000 0004 4404 0687
VS: IČO /Reg. č. komory

Výbor pre kontinuálne vzdelávanie lekárov SKZL pridelil akcii spolu 12 kreditov (8, 4).

Marketingové a obchodné spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje(meno,priezvisko,e-mail,tel.číslo,ičo,dič...) sú u nás v Ing. Igor Kubovčík - KVV v bezpečí. Budú spracovávané na základe zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z aktuálnej a platnej slovenskej a európskej legislatívy. (Zásady ochrany osobných údajov)

Kliknutím na tlačidlo dávate súhlas s týmto spracovaním a kontaktovaním vašej osoby ohľadom objednávky, alebo aj s použitím údajov na marketingové účely.

Kontaktovanie ohľadom objednávky (prihlásenie)Novinky o nasledujúcich podujatiach (marketing)

Na marketingové účely do odvolania a na obchodné účely obdobie maximálne 5 rokov.
Môžete požiadať o prístup, vydanie, obmedzenie spracovania, opravu, výmaz, alebo úplne zabudnutie podľa normy č. 2016/679 GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, kliknutím na link na konci každého emailu, alebo požiadaním e-malion na kubovcik.igor@atk.sk.

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE- SESTRY

VII. BLOK - 4.4.2024, štvrtok: 14:00 - 17:00 hod.


* Účastnícky poplatok sme uhradili prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni
IBAN: SK70 0900 0000 0004 4404 0687
VS: Reg. číslo komory

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pridelila akcii 3 kredity.

Marketingové a obchodné spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje(meno,priezvisko,e-mail,tel.číslo,ičo,dič...) sú u nás v Ing. Igor Kubovčík - KVV v bezpečí. Budú spracovávané na základe zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z aktuálnej a platnej slovenskej a európskej legislatívy. (Zásady ochrany osobných údajov)

Kliknutím na tlačidlo dávate súhlas s týmto spracovaním a kontaktovaním vašej osoby ohľadom objednávky, alebo aj s použitím údajov na marketingové účely.

Kontaktovanie ohľadom objednávky (prihlásenie)Novinky o nasledujúcich podujatiach (marketing)

Na marketingové účely do odvolania a na obchodné účely obdobie maximálne 5 rokov.
Môžete požiadať o prístup, vydanie, obmedzenie spracovania, opravu, výmaz, alebo úplne zabudnutie podľa normy č. 2016/679 GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, kliknutím na link na konci každého emailu, alebo požiadaním e-malion na kubovcik.igor@atk.sk.

Kontaktné informácie

Záväzné prihlášky vráťte do 31. októbra 2020.

Pošta:

Ing. Igor Kubovčík – KVV
Na doline 23, 04014 Košice 3

telefón:
0907 374 460